Για την τροπολογία σχετικά «με την ασθένεια του λογιστή»…

…ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ;;; Υπό την πίεση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των λογιστών για αρκετά έτη καθώς και της γενικευμένης αγανάκτησης λόγω του ασφυκτικού θεσμικού πλαισίου, ηRead More